29 | 11 | 2021

Na wniosek monopolisty KARPATNAFTOKHIM  rząd wprowadza specjalne cło importowe na PCV w wysokości 18%.

Niestety doprowadziło to do odpowiedniego wzrostu cen PCV na rynku ukraińskim, a koszt surowców jest głównym składnikiem kosztu produkcji profili PCV.

Zatem antykonkurencyjne działania monopolisty i skorumpowanych urzędników doprowadziły do ​​wyższych cen sprzedaży naszych produktów. Ceny zostaną natychmiast obniżone, jeśli wątpliwa decyzja rządu zostanie unieważniona.

Rozsylanie wiadomości
e20-0130.jpg
Наши партнеры