21 | 09 | 2020

Atest higieniczny

Szanowni partnerzy!

Uprzejmie informujemy o uzyskaniu atestu higienicznego dla naszych produktów z miękkiego PCV: harpunów i uszczelek do sufitów napinanych. Pobrać plik można za posyłaniem: Atest Harpuny 2015

Rozsylanie wiadomości
e10h20-0140.jpg
Наши партнеры