29 | 11 | 2021

Atest higieniczny

Szanowni partnerzy!

Uprzejmie informujemy o uzyskaniu atestu higienicznego dla naszych produktów z miękkiego PCV: harpunów i uszczelek do sufitów napinanych. Pobrać plik można za posyłaniem: Atest Harpuny 2015

Rozsylanie wiadomości
up-5x11-g.jpg
Наши партнеры