09 | 08 | 2022

Atest higieniczny

Szanowni partnerzy!

Uprzejmie informujemy o uzyskaniu atestu higienicznego dla naszych produktów z twardego PCV: kątowniki, ćwierćwałki, listwa montażowa do sufitów napinanych. Pobrać plik można za posyłaniem: Atest Twarde 2016

Rozsylanie wiadomości
e10h20-0145.jpg
Наши партнеры